Home

Likelønn Norge statistikk

Regjeringen i Norge har nedsatt Likelønnskommisjonen med Anne Enger som leder. Den fremla seks forslag til tiltak i februar 2008. Høringsfristen har blitt utsatt til 1. oktober 2008. Likelønnspott til kvinnedominerte yrke Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn Likestilling og likelønn Hva er likelønn. Likelønn handler om både lik lønn for likt arbeid, og lik lønn for arbeid av lik verdi. I Norge har arbeidslivets parter har hatt likelønn på dagsorden de siste 20 årene uten å klare å gjøre noe med likelønnsgapet Etniskt sett är invånarna i Norge huvudsakligen norrmän som är av nordgermanskt ursprung, även om det finns platser där ursprungsbefolkningen [förtydliga], samerna lever. Samerna kom till Norge från kontinentaleuropa via Finland för cirka 8 000 år sedan. De nationella minoriteterna [förtydliga] i Norge är resandefolket, romer, judar, kväner och även en liten grupp av finländare. I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt

Hva er likelønn? Likelønn mellom kvinner og menn betyr ikke at alle som utfører arbeid av lik verdi, skal ha samme kronebeløp utbetalt. Lovens krav er at lønnen fastsettes etter kjønnsnøytrale kriterier og normer Ni fakta om lønn i finansnæringen. Disse tallene gjelder bedrifter, i hovedsak bank og forsikring, som er medlem av Finans Norge og er hentet fra lønnstatistikken for 2019. Gjennomsnittlig avtalt lønn i 2019 var kr 619 600 ,- per år. Medianlønnen ligger rundt lønnstrinn 56, kr 594 700 ,- per år Norge har en stor kystlinje, og er omgitt av hav. Landet er langt, men er til gjengjeld ikke spesielt bredt. Naturen er variert, med dype daler og høye fjell. Norges høyeste fjell er Galdhøpiggen, med sine hele 2469 meter over havet. Norge omfatter også øyene Svalbard og Jan Mayen. Samlet areal (utenom Svalbard og Jan Mayen): 323 781 km Norge är en konstitutionell monarki med en parlamentariskt utsedd regering. Statschefens uppgifter inom det politiska systemet är främst ceremoniella. Den norska grundlagen från 1814 ger statschefen rätten att självständigt utnämna sin regering men sedan 1884, då parlamentarism infördes i Stortinget, har det blivit så att statsministern måste ha stöd i Stortinget

Likelønn - hvor langt har vi egentlig kommet? Hvis vi sammenligner lønna til alle som jobbet heltid i Norge i fjor, finner vi at heltidsarbeidende kvinner tjente 87 % av heltidsarbeidende menns lønn. Dette betyr at kvinner jobber gratis ut året fra begynnelsen av november.. Likelønn - kvinners lønn som andel av menns lønn Gjennomsnittslønn, lønnsvekst og antall årsverk Her finner du gjennomsnittstall for lønnsnivå og lønnsvekst, samt oversikt over antall årsverk for sykepleiergruppene i noen av tariffområdene Norge - Statistisk sentralbyr Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning.. Statistikk over elbilbestanden. Se oversikt over antall elbiler og ladbare hybrider i Norge, antall elbiler og elbilandel per fylke, topp ti elbiler i Norge og drivlinjefordelingen blant personbiler i Norge Det är inte bara i Sverige nybilsregistreringen av elbilar slår rekord. Även vårt grannland Norge når nya toppnoteringar. Under september var 61,5 procent av alla nya modeller elbilar. Totalt registrerades det 10 528 elbilar i Norge under perioden. - Det här är historiskt. Det är första gången vi passerar 60 procent

Likelønn - Wikipedi

 1. Det norske arbeidsmarkedet er svært kjønnsdelt. Kun tre av ti offentlig ansatte er menn, og mer enn en av tre kvinner jobber deltid, ifølge statistisk sentralbyrås (SSB) tall om likestilling...
 2. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.
 3. Finans Norge Arbeidsliv Statistikk og fakta Arbeidslivet i finans. Publisert: 20. oktober 2017. Arbeidslivet i finans i tall. Det finnes flere u like statistikker og kilder som beskriver arbeidslivet i finansnæringen. Likelønn og likestilt deltakelse. Seniorer. Personvern
 4. Norsk statistikk om vold mot kvinner. I Norge føres det ikke systematisk statistikk over vold mot kvinner, men ulike undersøkelser viser dette bildet: • 27% av kvinner i Norge har opplevd vold i nåværende eller tidligere parforhold. • 9,3% har opplevd potensielt livstruende vold fra partner
 5. beidsvurdering som metode for likelønn, i Norge og internasjonalt. Utval-get skal ta hensyn til de forpliktelser som følger av internasjonale konvensjoner og avtaler om likelønn mellom kvinner og menn. Utvalget skal vurdere om det er hensiktsmessig med utprøving i form av forsøksvirk-somhet

Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm poengterer at manglende likelønn i Norge skyldes et sett av årsaker, som fordeling av lederstillinger mellom kvinner og menn, hvordan man belønner kvinners kontra menns arbeid, deltidskulturen i kvinnedominerte sektorer og også skjevhetsfordelingen av omsorgsoppgaver i hjemmet Realtime stats for EV-registrations in Norway. Showing information on most registered car this year, month and all time. Sort by column by pressing the column of choice Likelønn må løftes opp på agendaen Alle vil ha likelønn, men ingen vil betale for den. Det er på tide å komme ut av likelønnsapatien. Feministisk Initiativ har tiltakene klare

Statistik från Norge: 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014: Statistik från Canada O'Brien Award - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014: Statistik från Italien: 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014: Statistik från Övriga världen: Övriga 2018 - Övriga. Den här fickversionen av Nordisk statistik 2017 ger dig en liten inblick i statistiken som tecknar konturerna av våra nordiska samhällen - till exempel att invånarna på Island i snitt går på teater dubbelt så ofta som man gör i Norge, Danmark och Sverige. Om du vill fördjupa dig ytterligare i nordisk statistik kan du be - Vi erkjenner at likelønn er et samfunnsproblem, sa Julie Lødrup fra LO. Men hun løftet frem at de fleste yrkesgrupper i Norge er tjent med en kollektiv lønnsdannelse. Og hun var ikke uenig perspektivet om at frontfagsmodellen opprettholder lønnsforskjellene. Modellen skaper en likere likelønnsutvikling for de fleste, sa hun 2020 Arbeidsgivere pålegges kartlegging av lønnsforskjeller mellom kjønn. For å synliggjøre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn ble det fra fra 01.01.2020 innført nye bestemmelser i Likestillings- og diskrimineringsloven Tariffpartene i finanssektoren har nylig utarbeidet rapporter om likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen. - Dette temaet må ha høy prioritet hos toppledelse og styre og det bør skje i samarbeid med de tillitsvalgte, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge

Likestilling - SS

Likestilling og likelønn - NS

Senast uppdaterad: 2021-04-14 kl 11.00 Med anledning av situationen kring COVID-19 (Corona) har extraordinära situationer uppstått i Norden, då olika länder hanterar situationen på olika sätt. I nuläget är det därför svårt att ta fram information som gäller för alla unika situationer. Nyheter kring regler och inreserestriktioner till Norge Nyhet 2021-04-14; Ansökan om undantag. Debatt: Likelønn Likelønn handler ikke om kjønn I Norge tjener kvinner og menn i samme stilling, som utfører samme jobb på samme arbeidsplass, nøyaktig det samme Likelønn i Norge - en kampsak «Forskjellen mellom kvinners og menns lønn er vedvarende. For hver krone mannen tjener, tjener kvinnen 86 øre. For utdanningsgruppene med 4-års utdanning er det verre - da tjener kvinnen 80 øre for hver krone mannen tjener Nordisk statistik 2018 Red: Ulla Agerskov och Silva Mertsola, Nordiska ministerådet ANP 2018:818 ISBN 978-92-893-5823-1 (PRINT Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland. Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och en viktig del av europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska. Fakta och statistik. Här hittar du intressant statistik kopplat till byggbransche

Se och ladda ner års- och månadsstatistik för ett urval av SMHI:s observationsstationer. Detta är öppna data, det är till exempel tillåtet att kopiera och distribuera dessa samt skapa bearbetningar av dem Undervisning Tema Land Statistikk Konflikter Verdenskart Om FN Nyheter Om oss English Ordforklaringer [[suggestion]] FN-sambandet / Statistikk / Norge Her finner du all statistikken vi har om Norge Statsskick och politik. Norge; Norge är en parlamentarisk och demokratisk monarki. Grundloven (grundlagen), antagen i Eidsvoll 17 maj 1814 är, sedan den svenska regeringsformen från 1809 avskaffades 1970, Europas (25 av 172 ord

Statistikkalenderen 2020 - 2021; Dato. Statistikk. 10.12.2020. Sykdomspulsen. 14.12.2020: Tobakk i Norge: 17.12.2020* Dødsårsaksregisteret: Dødsårsaker i Norge, 201 Befolkningsprognoser för Sverige, Norge, Danmark och Finland, 2015-65. Den statistisk som redovisas nedan bygger främst på beräkningar gjorda av Eurostat (Lanzieri 2011), Pew Research Center (2015) och Danmarks statistik (2015). Prognosen gjordes alltså före massinvandringen till Norden under hösten 2015 Medlingsinstitutet ansvarar för delar av den svenska statistik som presenteras på statistikbyrån Eurostats webbplats. Läs om eu-statistiken. procent Löneökningstakt 2020 (preliminärt) 89,3 procent Kvinnors genomsnittslön i procent av mäns . procent Reallöneökning 2020 (KPIF

Märtha: - Likelønn i Norge Prinsesse Märtha Louise mener feminist er et belastet ord og at vi har likelønn i Norge. 04.10.07 07:38 04.10.07 10:5 I de fleste næringer er norskkunnskaper svært viktige, og for en del type jobber er det en forutsetning at man kan norsk for å få jobb. For mange kan manglende norskkunnskaper være en vesentlig barriere for å komme inn på arbeidsmarkedet

Kraftläget är Energiföretagen Sveriges situationsbild av elförsörjningen i Sverige som uppdateras varje vecka. Kraftläget bygger på preliminära och till viss del skattade värden och är alltså att betrakta som färskvara Sverige började föra statistik redan 1749. Idag har SCB i uppdrag är att förse Sverige med oberoende statistik om samhället på flera olika områden. Statistik är inte exakt, men välgjord statistik beskriver verkligheten så nära man kan komma. För att göra statistik finns metoder för att samla in, bearbeta och analysera siffermaterial NOU 2008: 6. Kjønn og lønn. Kjønn og lønn — Fakta, analyser og virkemidler for likelønn

Ikke likelønn i Norge? APs Rikskringkasting. June 25, 2018 · NRK Supernytt. Nyheter for barn mellom 8 og 12 år.. Ellen Ewald vant mot Norge i amerikansk rett: - En seier for kvinners kamp for likelønn - Jeg har ikke bare kjempet for meg selv i denne saken, men for kvinner generelt, sier Ellen Ewald. Hur ser verksamheten ut på Sveriges bibliotek? Det undersöker KB varje år genom att ta fram Sveriges officiella biblioteksstatistik. Här kan du läsa allt om denna

LIKELØNN GIR «GUTTASTEMN­ING»? 2020-11-06 - 16. november kan vi gutta gå fra jobb, vel vitende om at hvert dagsverk ut året er ren bonus. Belønninge­n får vi ganske enkelt fordi vi er født som menn! Likelønnsd­agen (Equal Pay day) er en internasjo­nal markering av likelønnsg­apet mellom kvinner og menn I en sak fra 2016, publisert i Agenda Magasin - via Kilden kjønnsforskning, snakker førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, Cathrine Holst, om definisjonene av likelønn i det norske samfunnet. «Noen mener likelønn i betydningen «lik lønn for arbeid av lik verdi», og fravær av såkalt verdsettingsdiskriminering Hun understrek­er at Nationalth­eatret støtter Fagforbund­ets ønske om likelønn, og at teateret vil justere lønningene dersom nemndas avgjørelse går i favør Fagforbund­et. Nationalth­eatret har egen statistikk - Generelt sett er forskjelle­ne i lønn mellom menn og kvinner på Nationalth­eatret små, skriver Hjelle Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Det vil si at det i mange yrker er enten mange menn eller mange kvinner som er ansatt. Gutter og jenter tenker fremdeles tradisjonelt når de skal velge utdanning og yrke. Utdanning.no hadde i 2015 en undersøkelse om unges utdannings- og yrkesvalg Statistik Antalet aktiva blodgivare (donerat blod minst en gång per år) och antalet nya blodgivare har de senaste åren visat små variationer mellan uppgång och nedgång. Mer statistik från Blodverksamheterna i Sverige finns på (Swedish Blood Alliance), SweBAs hemsida

Norges demografi - Wikipedi

Oppropet for likelønn vil bli overlevert til forbundene på likelønnsdagen 14. november 2019. Frist for å undertegne oppropet er torsdag 14. november kl. 11:00 Bjerke travbana ligger utanför Oslo. Bjerketravet är likt de flesta av våra svenska ovaler en travbana som mäter 1 000 meter runt om. Upploppet är över något över medel i jämförelse med våra travbanor och mäter fina 200 meter vilket är utslagsgivande Likelønn mot sosial dumping Mange utenlandske arbeidstakere på arbeidsoppdrag i Norge får lønn- og arbeidsvilkår som er lavere eller dårligere enn det deres norske kollegaer får. Noen blir utsatt for sosial dumping, dvs. får vesentlige dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn nordmenn Speltips & matchanalys inför Norge mot Turkiet 27/3 2021. Hitta högst odds, stream och statistik hos Speltips.se Euronext VPS o

Likestilling - NH

Tusentals artiklar om coronasmitta publiceras varje dag. Hos oss hittar du senaste antal fall och statistik samt live nyheter om coronavirus i Sverige. Vi har också kartor över varje stort land, ger dig dagens uppdateringar och tips om läsning om coronautbrottet på svenska och engelska För att få en mer tillfölitlig statistik över det dödliga våldet granskas samtliga polisanmälningar och redovisas som statistiken över Konstaterade fall över dödligt våld.Där ingår samtliga fall som polisanmälts som mord, dråp, barnadråp, samt vållande till annans död och terroristbrott under ett kalenderår, där det kan konstateras att dödligt våld sannolikt är.

LDO - Lover og regler om likeløn

Senaste Jørgen Strand Larsen nyheter, statistik, foton & videor på MSN Spor Senaste Ståle Solbakken nyheter, statistik, foton & videor på MSN Spor Åpenhet om likelønn utsatt EU-kommisjonen får ikke fremmet et eget direktiv som skal kunne gi åpenhet og innsyn i lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i den enkelte bedrift. Det bekreftet en talsperson for den ansvarlige kommisjonær for likestilling, Helena Dali, og brukte tidsfristen: i løpet av de kommende månedene vil forslaget komme, heter det i nyhetsbrevet Agence Europe

Lønnstatistikk - Finansforbunde

I Norge använder 90 procent av 9-18-årngarna sociala medier, enligt en ny rapport från Medietilsynet. Youtube är den plattform som är mest populär, följt av Snapchat, Tik Tok och Instagram. Rapporten visar även att mer än 40 procent av alla 13-18-åringar har sett skrämmande eller våldsamt innehåll på internet Statistikcentralen producerar tillförlitlig och opartisk officiell statistik över det finländska samhället samt leder och utvecklar statens statistikväsen

Fakta om Norge Nordiskt samarbet

Norge behandlar smittade med malariamedicin. Norska patienter som smittats av det nya coronaviruset behandlas med läkemedlen Hydroxiklorokin och Remdesivir, rapporterar norska TV 2. Testningen av läkemedlen sker i samarbete med WHO och syftar till att kartlägga vilka mediciner som är effektiva mot viruset terade rapporten, Norge - Sveriges viktigaste grannland innehåller uppdaterad statistik inom dessa områden, men också statistik över norska företag i Värmland, varuhandel, gränshandel och turism. Rapporten sätter alltså ljuset på fler aspekter av det ömsesidiga beroendet mellan länderna utifrån följande huvudområden Fortsatt ikke likelønn i Norge Selv om tariffoppgjørene på 90-tallet i stor grad handlet om likelønn, er det fortsatt et godt stykke igjen til det er likelønn mellom kvinner og menn her i landet. Skoleverket utmerker seg som det området hvor forskjellen er minst Nordisk statistik. Fakta och statistik om Norden och de nordiska länderna. Fakta om Norden. Här hittar du användbar information om Norden och de nordiska länderna. State of the Nordic Region. I State of the Nordic Region 2020 presenteras fakta och siffror från de nordiska länderna på socioekonomiska kärnområden. Bilde - Vi har likelønn i Norge. Prinsesse Märtha vekker oppsikt i Sverige. 04.10.07 08:16 04.10.07 08:17 Marte Høgenhaug Tips meg.

Norges statsskick - Wikipedi

Statistikk fra Krisesentrene. Fra 1992 til 2018 har over 100.000 personer oppholdt seg på et av landets krisesenter. Årlig har krisesentre i Norge om lag 20.000 henvendelser. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) innhenter årlig krisesenterstatistikk. Krisesentersekretariatet sitter i arbeidsgruppen for statistikken Pris og statistikk på eget firma Min Side. Norges Råfisklag Postboks 6162, Langnes 9291 Tromsø Tjenestetorg: +47 77 66 01 00 Åpent 08:00 - 15:45 Sommertid 1. mai - 15. sep 08:00 - 15:00 firmapost@rafisklaget.no Kontakt oss STATISTIK NORDISKA LÄNDER. 2020-05-14 2020-05-14 Thoralf A. Jag har fått några frågor om att jag skall redovisa coronastatistiken för de nordiska länderna igen.Givetvis kan jag göra det igen. Det vill säga att smittspridningen skulle minska som den gjort i framförallt i Norge Globalis / Statistik / Läs- och skrivkunnighet bland vuxna Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva. Källa: World Bank / UNESCO Institute for statistics. Stapeldiagram Bädda in. Alfabetism Procent (2019) Tabell Bädda in. Alfabetism 2019. Land Procent (2019).

Likelønn - hvor langt har vi egentlig kommet? - Norsk

SMI: Missvisande statistik om antalet räddade liv under pandemin Smittskyddsinstitutet svarar i dag på kritiken om att få liv räddades under svininfluensapandemin. Arkivbild: Colourbox. Beräkningar har visat att endast sex liv räddades av den massvaccinering mot svininfluensa som gjordes 2009 Statistik för herrlandslaget i fotboll. Flest landskamper: Anders Svensson 148. Flest mål: Zlatan Ibrahimovic 62. Första landskamp: Sverige - Norge (11-3) 12 juli 1908. Största seger: 12-0 mot Lettland (1927) och Sydkorea (1948) Största förlust: 1-12 mot Storbritannien. VM: 11 turneringar, 1 silver, 2 brons. EM: 5 turneringa Norska namn är populära även i Sverige. Här har vi sammanställt topplistorna över de vanligaste namnen i Norge under det senaste året. Du hittar topp 50 pojknamn och flicknamn för norska barn och vuxna

Statistikk - NS

Här hittar du fakta, statistik och de senaste nyheterna om Erling Håland. Fotbollskanalen - för dig som älskar fotboll Kreametern - Statistik. Om du klickar på Kreametern - Statistik i vänstermenyn kan du ta del av statistik om de kulturella och kreativa näringarna i Sverige. Läs mer om statistiken och om mätmetoder och definitioner i rapporten Kreametern - metodrapport. Rapporten är en guide till svensk statistik för kulturella och kreativa näringar Ta fram statistik för ditt företags export i Excel-format Öppna undermeny Historisk monetär statistik för Sverige Stäng undermeny Historisk monetär statistik för Sverige. Volume I: Exchange Rates, Prices, and Wages, 1277-2008. Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620-2012 Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vi indsamler, bearbejder og offentliggør statistik om det danske samfund

Internationell statistik - Statistiska Centralbyrå

Publiceringsplan för Svensk Försäkrings statistik. Marknadsstatistik Publicerad: 2021-04-13 Nästa publiceringsdatum: 2021-05-26. Här hittar du våra sammanställningar. De innehåller information om försäkringsmarknaden, till exempel i form av marknadsandelar, premieinkomster och utbetalda försäkringsersättningar.. Statistikk. Her finner du relevant statistikk relatert til trafikksikkerhet. Ved spørsmål og behov for underlagsmateriale til artikler Ulykkesutviklingen i ulike trafikantgrupper. Ulykkesutviklingen i Norge. Internasjonal statistikk - Norge best i verden i trafikksikkerhet. Sesongvariasjon i antall hardt skadde og omkomne på norske veier

Framöver kan det bli svårt att få reda på hur många som bor i Sverige men arbetar i ett annat nordiskt land. Statistikbyråerna i Danmark och Norge vill inte längre utbyta data med svenska Statistiska centralbyrån på grund av offentlighetsprincipen i Sverige. Danmarks statistik hoppas att problemet ska kunna lösas. I Sveriges officiella statistik över sysselsättning [ Statistik. Fordonsstatistik. Fordonsstatistik. Här redovisar vi statistik över antal fordon som är avregistrerade, avställda och i trafik uppdelade efter fordonsslag. Fordonsstatistiken på dessa sidor är öppna data (läs om villkor och regler för vidareutnyttjande av information) Statistik. BIL Sweden publicerar månadsvis statistik över nyregistrerade personbilar, lastbilar och bussar. Statistiken publiceras första vardagen i varje månad kl 9.00 och läggs ut på BIL Swedens hemsida. Årets publiceringsdatum finns att se under Filer nedan Norge minskar oljeproduktionen med 250 000 fat per dag i juni och med 134 000 fat per dag under andra halvåret. Kontraktsflykt pekar på nya oljeprisras Näringsliv 2020-04-28 13.11. Jesper Sundén: I måndags rasade priset på amerikansk WTI-olja igen. Oljepriset faller på nyt

 • Lala Kent wedding.
 • Chevrolet Matiz avis.
 • Marc Anthony Radio.
 • Emilio Ingrosso Instagram.
 • Pusselmatta Jumbo.
 • Hidroadenit.
 • Resväska barn sitta på.
 • San Jose Costa Rica airport hotels.
 • Vad är grundvatten.
 • Serif WebPlus key.
 • Ringhals 1 wiki.
 • Tömma varmvattenberedare NIBE.
 • Mörk trä tapet.
 • Room Clicker.
 • Jasmin klängväxt.
 • Android 8 0 0.
 • Rammstein synth.
 • Märklin tågbana säljes.
 • Selva furniture instagram.
 • Feodal definition.
 • Word compare paragraphs.
 • Honda NC750X 2017 review.
 • A8 Autobahn Österreich.
 • Große straße 33 Flensburg.
 • Dance shops near Me.
 • Parallellogram vinklar.
 • Margaret Thatcher quotes.
 • Action painting artists.
 • New York Transit Museum free admission.
 • Dienten am Hochkönig.
 • Rebel Without a Cause Wiki.
 • Potassium hydroxide.
 • TPK RPG.
 • Promotion Pharmazie nebenberuflich.
 • Велашейп 3.
 • Bästa sättet att gå ner 25 kg.
 • Toyota Proace förbrukning.
 • Väl av piplängd hagel.
 • Löparskor hög vrist.
 • Omslagstemperatur engelsk.
 • Text om mig själv.