Home

Betong hållbarhet

Hållbarhet - Svensk Beton

Utforska betongens goda hållbarhetsegenskaper och lär hur betongen blir ett klimatsmart val när alla tänker hållbarhet och livscykel- perspektiv redan i projektets tidiga skeden. Självklart berättar vi även om branschens målsättningar på kort och lång sikt och hur samverkan i hela värdekedjan är vägen till klimatneutral betong Utforska betongens goda hållbarhetsegenskaper i figuren nedan där vi samlat viktiga fakta om betong och hållbarhet. Betong är enormt mångsidigt och även om det funnits i mer än 1000 år så utvecklas det fortfarande, snabbare än någonsin

Betong är hållbart - Svensk Beton

Hållbarhet och betong Vi på Strängbetong tar avstamp i vår vision - att skapa de mest hållbara samhällsmiljöerna. Våra byggnadsverk ska användas i flera generationer och vi tar ansvar för att det vi skapar i betong görs med minsta möjliga miljöpåverkan Betong är ett hållbart byggmaterial och grunden i det moderna och välfungerande samhället. Läs om varför betong är ett hållbart och nödvändigt byggmaterial som dessutom bidrar till klimatnytta. Vårt hållbarhetsramverk består av fyra fokusområden. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att vara en ansvarsfull producent, leverantör och granne När livslängden för ett prefabricerat betonghus har passerats så är det enkelt att demontera och återvinna byggdelar till nya hus. Alternativt kan betongen krossas och återanvändas som fyllnadsmaterial i vägbyggnad eller som ballast i ny betong. Betongens miljöpåverkan har kartlagts med hjälp av LCA-analys Miljö och Hållbarhet Tillverkningen av prefabricerad betong sker under kontrollerade förhållanden inomhus. Det gör att cement och armeringsstål utnyttjas effektivt. Hög hållfasthet används för såväl betong som stål, och stålet förspänns vanligen för balk- och bjälklagselement.. Betong har mycket lång livslängd, ofta mer än 100 år, och kräver dessutom ett minimum av underhåll. Det finns det massor av bevis på. Myrstedts Matthörna uppfördes 1909 och var den första byggnaden i Stockholm med stomme i armerad betong

Betong kan aldrig nå lika lågt som trä, men betongen har å andra sidan fördelar som också ska vägas in i en helhetsvärdering vid val av stommaterial, säger Martin. Optimera användningen Björn Lagerblad, verksam vid CBI Betonginstitutet och adjungerad professor i betongbyggnad vid KTH framhåller att sådana förändringar kommer att fördyra byggandet, men håller med om att det är. Betongens hållbara egenskaper Betong uppfyller högt ställda krav på hållbarhet ur ett livscykelperspektiv. Betong har många egenskaper som är en förutsättning för hållbart byggande. Absorberar CO2 Betong absorberar CO2 under hela sin livstid. Det är helt naturligt och påverkar inte betongens egenskaper. Kolla runt omkring dig, alla exponerade betongkonstruktioner hjälper till att. Vi bryr oss om miljön Vårt gröna erbjudande Med Thomagrön kan man reducera CO2-avtrycket med upp till 50%. Thomas Miljöstomme® är ett hållbart stomsystem med 30 % lägre CO2 -avtryck. En av de ingående produkterna är Thomagarage Grön som uppvisar en bättre täthet mot klorider och 40 % lägre miljöpåverkan. Vi sluter cirkeln Vi har återvinning av spolvatten på alla våra.

Hållbarhet handlar om att väga samman miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter. Materialvalet i en husstomme påverkar en byggnad på många sätt, tex inomhusklimat, brand, ljud och fukt. Betong uppfyller högt ställda krav på alla de punkterna. När det gäller energieffektivitet är betongens värmelagrande förmåga helt unik Betong är ett fantastiskt och hållbart byggmaterial Betong är en förutsättning för att kunna bygga de nya bostäder och den nya infrastruktur som faktiskt behövs. Samtidigt står vi inför flera utmaningar. Bland annat förespråkar många politiker mer trä i byggandet och att utsläppen av koldioxid måste minska. Idag släpper cementtillverkningen ut betydande mängder koldioxid Hållbarhet och klimatpåverkan är idag mer än någonsin ett viktigt ämne i samhället. KP Betong tycker det är viktigt att ständigt arbeta med hållbarhet och samtidigt ha klimatet i åtanke Betong är ett hållbart material Hållbarhet handlar om att hålla i längden och att balansera och väga samman de tre hållbarhetsaspekterna; ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. HÅLLBARHETSASPEKTERNA Ekonomi Miljö Sociala Det byggs och kommer behöva byggas och underhållas vägar, broar, tunnlar, vattenreningsverk, kraftverk bostäder, skolor, sjukhus, kontor, etc. Men att.

Tidskriften Betong ges ut av Betong Media AB som ägs till lika delar av Betongföreningen, Svensk Betong och Cementa. Den gavs för första gången ut 1915 och utkommer med sex nummer per år. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Roger Andersson, tel: 08-762 62 14, 0733-905519 Vi bryr oss om människor Säkerheten först Säkerheten står alltid högst upp på vår dagordning. År 2016 uppdaterade vi reglerna för säkerhetskläder på alla våra fabriker. Det är numera ännu mer tydligt hur vi ska skydda oss på våra arbets- platser och leverera produkter på ett säkert sätt till våra kunder. Ett välmående Team Vi bryr oss om våra medarbetares hälsa och. Betong är ett hållbart material Hållbarhet handlar om att hålla i längden och att balansera och väga samman de tre hållbarhetsaspekterna; ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. HÅLLBARETSASPEKTERNA Economi Miljö Sociala Det byggs och kommer behöva byggas och underhållas vägar, broar, tunnlar, vattenreningsverk, kraftverk bostäder, skolor, sjukhus, kontor, etc. Men att. Betongen är ett hållbart byggmaterial och grunden i det moderna och välfungerande samhället. Läs mer om varför betongen är ett hållbart och nödvändigt byggmaterial som dessutom bidrar till klimatnytta. Vårt hållbarhetsramverk består av fyra fokusområden. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att vara en ansvarsfull producent, leverantör och granne Betong och koldioxid Betong har många goda egenskaper som är en förutsättning för hållbart byggande. Men betong har också miljöpåverkan. Den beror framförallt på utsläppen av koldioxid från tillverkningen av cement, som är ett av bindemedlet i betong. Cement är ett klister som tillsammans med vatten binder samman sten, grus och sand till betong

Hållbarhet, miljöpåverkan och betong Strängbeton

Betong består till största delen av berg- och grusmaterial som blandas med cement, vatten och tillsatsmedel. Nyckelkomponenten i betong är cement som har en sammanbindande funktion. Cementets huvudråvara är kalksten som krossas och mals till ett fint pulver. Miljö och hållbarhet. Resan mot hållbarhet fortsätter. Betong utan cement är ingen nyhet. Redan när Paris tunnelbana byggdes runt 1900 användes alternativa bindemedel i hög utsträckning. I Sverige, med vårt kyliga klimat, har kraven på beständighet varit högre och därför har vi haft större utmaningar Hållbarhet. Betong är ett av världens mest använda byggmaterial. Betong består av helt naturliga ämnen, till största delen av lokalt producerat grus (80%) som blandas med cement (14%) som innehåller kalksten och sand. Lite vatten adderas och till sist flytmedel (0,1%), som ungefär motsvarar såpa

Ring i betong med skimrande stenar - Thora´s gallery

Betong - ett hållbart byggmaterial med klimatnytt

 1. Betong är ett fantastiskt material som idag inte rakt av går att ersätta, då det inte finns några reella alternativ som har betongens egenskaper. Betongen bidrar dock med stora koldioxidutsläpp, framförallt från cementtillverkningen. Vi har bestämt oss! All betong ska vara klimatneutral senast år 2045
 2. Hållbarhet På väg mot grönare betong Hos oss finns ett naturligt engagemang för hållbarhetsfrågor och att satsa på framtiden är för oss en självklarhet
 3. skat
 4. Det gemensamma hållbarhetsramverket för bolagen inom HeidelbergCement Northern Europe beskriver de olika elementen i vårt hållbarhetsåtagande - det som gör oss till en hållbar producent, leverantör, arbetsgivare och granne. Läs mer om hur vi arbetar med respektive område >>

Livslängd för byggnader - Svensk Beton

Hållbart byggande - Svensk Beton

 1. Betong är ett fantastiskt och hållbart byggmateria
 2. Hållbarhet & klimatpåverkan KP Beton
 3. Betong är ett hållbart material Thomas Betong
 4. Hållbarhet-arkiv - Beton

 1. Betong är ett hållbart material Thomas Concrete Grou
 2. Miljö och hållbarhet Abetong AB in Swede
 3. Betong och koldioxid Thomas Betong
 4. Betong för ett hållbart samhälle Betongindustri A
 5. Grön betong hållbar framtid skanska
Skövde | Cementa ABSkanska förbereder för nya lokaler åt psykiatrin i

Hållbarhet - Betongrö

 1. Hållbarhet hos Starka - Starka Beton
 2. Hållbarhet - Finja Beton
 3. Grön betong — för att bygga en hållbar framtid skanska
 4. Hållbarhetsramverk Betongindustri A
 5. Hållbarhet-arkiv - Sida 15 av 40 - Beton
 6. Betong är livet! NCC:s blog

Hållbarhet-arkiv - Sida 4 av 40 - Beton

Grafisk betong | Abetong AB in SwedenSt Johannesplan i Malmö | White ArkitekterSlite | Cementa ABMarbodal Åkerö vit
 • Fjällkarta z53.
 • Högtider kristendomen.
 • Au pair cost Massachusetts.
 • Bryta all kontakt med ex.
 • 2013 Audi A6 grille upgrade.
 • EN 1092 2.
 • Baseco ekonomi.
 • Sjukhus biblioteket.
 • Ställning på släp.
 • Polisförbundet kanslichef.
 • Testtraining Polizei Online.
 • Gummibåt motorfäste.
 • V.S. Naipaul short stories.
 • Svårt att övertala.
 • Nenets peoples.
 • Polaris missile project management.
 • Aktinisk keratos sola.
 • Rheinisches LandesMuseum Bonn.
 • Nikolaj Groth.
 • Hiiro no Kakera Episode 5.
 • Sveriges största häst.
 • Slaktknivar Mora.
 • Siemens products and Services.
 • Crypte Notre Dame visite guidée.
 • Sophie Scholl Film Amazon Prime.
 • Irving Penn self portrait.
 • A8 Autobahn Österreich.
 • Bob Marley kända låtar.
 • Lotto Quicktipp auswerten.
 • EU medborgare svenskt medborgarskap.
 • Halvautomatisk kaffemaskin test.
 • Båtstolar Jula.
 • Snorta equasym.
 • Cochleaimplantat för och nackdelar.
 • Noticias Policiales Maldonado.
 • Skoluniform Spanien.
 • DUPLO directions.
 • DOUXO Seb Shampoo Canada.
 • Oasmia Avanza.
 • Open Hardware Monitor.
 • Margaret Thatcher quotes.