Home

Varför behövs FN

FN - Varför behövs FN - och hur fungerar det? : Aldrig mera krig - det var målet när FN startade. Vi får höra om FN:s historia. Hur det är uppbyggt med generalförsamling och säkerhetsråd FN - Varför behövs FN - och hur fungerar det? Aldrig mera krig - det var målet när FN startade. Vi får höra om FN:s historia. Hur det är uppbyggt med generalförsamling och säkerhetsråd

Ger allt för att skydda den biologiska mångfalden

Play / FN - Varför behövs FN - och hur fungerar det

FN bildades efter andra världskriget för att förhindra att ett liknande krig skulle bryta ut igen, men vad har hänt sedan dess? Krig och humanitära kriser är fortfarande ett stort problem världen över. Varför är det så svårt att bevara fred i världen och varför behövs FN Hur EU tänker genomföra FN:s hållbarhetsmål tillsammans med medlemsländerna. Varför behövs en strategi för hållbar utveckling? Målet för en hållbar utveckling är att tillgodose behoven hos nuvarande generationer utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov Under tio års tid arbetade man fram det dokument som skulle bli barnkonventionen och 1989 antogs den av FN:s generalförsamling. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande och vägledande principer: Alla barn har samma rättigheter och lika värde Det har alltid funnits kritik mot FN men i dag skulle världen inte kunna komma överens om en ny organisation. Vi måste stå vakt vid det vi har, vi behöver FN, säger han. Britt-Marie Mattsson, seniorreporter och före detta utrikeschef på Göteborgs-Posten skrev redan år 1968 en studentuppsats på temat behövs FN FN:s Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och mil-jömässig utveckling. 2, men även Sveriges politik för global utveck-ling (PGU). 3. Genom ett syste-matiskt nationellt arbete skapas trovärdighet även på det interna- Varför behövs en nationel

Varför är det så svårt att bevara fred i världen och varför behövs FN? Vi träffar en FN-soldat, en ungdomsrepresentant i FN:s Generalförsamling och en FN-ambassadör som tillsammans med berättare och grafik lär oss mer om FN • Att FN blir öppnare och mer transparent. Sverige verkar för att FN ska ha en dialog med den ideella sektorn. Det bidrar till större folkligt inflytande och legitimitet för FN-arbetet. • Att FN i större utsträckning kan verka som en enhet förebyggs, där det råder social och ekonomisk rättvisa och där utvecklingen är hållbar. FN-förbundet är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation vars verksamhet utgår från FN:s tre huvudpelare: fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Alla som verkar på uppdrag av FN-förbundet har ett ansvar att förvalt FN betonade Sveriges skyldigheter att se till att företagen respekterar och skyddar kvinnors mänskliga rättigheter. Med en lagstiftning måste företag göra konsekvensanalyser av leverantörskedjor, vilket innebär att de kan upptäcka särskilda riskområden för kvinnor

 1. FN:s principer. Förenta Nationerna strävar genom sitt arbete efter att förverkliga de mål som finns angivna i stadgan. Tills dessa hör. fred och säkerhet; social och ekonomisk utveckling; respekten för mänskliga rättigheter; internationell lagstiftning. För att närma sig dessa mål har FN antagit en rad deklarationer och resolutioner
 2. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 och innehåller trettio artiklar. Efter andra världskrigets folkmord av judar ville man stärka individens rätt och se till att inget liknande kunde hända igen. Vi möter Hédi Fried som överlevde Förintelsen
 3. Efter fyra år med Donald Trump behövs ett ansvarstagande USA i FN. Både det internationella samarbetet och demokratin som samhällsmodell behöver förnyat stöd efter presidentvalet, skriver Jan Eliasson och Annelie Börjesson i Göteborgs-Posten
 4. -Varför ska Sverige vara med i FN? är en fråga som inte ställs särskilt ofta. Själv kan jag inte komma på något. Min lågstadielärare gav mig massvis med argument för det (vi firade till och med FN dagen, jag vet inte om den finns kvar), argumenten handlade om att vi i Sverige är så duktiga och vi måste hjälpa andra människor
 5. Jämställdhet och kvinnors rättigheter har ett eget mål i FN:s nya utvecklingsagenda, men genomsyrar även mer än hälften av de övriga 17 målen.En anna

FN - Varför behövs FN - och hur fungerar det? Film och Skol

 1. Varför är det så svårt att bevara fred i världen och varför behövs FN? Lärarhandledning; Mer material för FN-dagen hittar du på Resursbanken (åk 7 - 9) Gymnasiet. Länktips. Världskoll Här kan du jämföra olika länder, spela quiz och få koll på läget i världen med hjälp av aktuell FN-statistik. Filmtips: Do not come to Europ
 2. Varför behövs en sanningskommission? En sanningskommission kan sammanställa och beskriva den svenska statens övergrepp mot samer och samers mänskliga rättigheter samt ge rekommendationer och förslag på åtgärder så att arbetet får konsekvenser i Sveriges samepolitik
 3. SOS Barnbyar är en barnrättsorganisation. Det innebär att vi alltid sätter barnets bästa och dess rättigheter främst. Vi strävar efter att förverkliga FN:s konvention om barns rättigheter i allt arbete vi gör. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter

Varför behövs barnkonventionen? Barnkonventionen, UNICEF Sverige Får inte ni pengar av FN? Skola Vi vill göra studiebesök eller intervjua någon från UNICEF, Varför måste vi skänka minst en miljon kronor för att få ett eget specifikt projekt? Företa Idag på FN-dagen listar Annelie Börjesson, ordförande för Svenska FN-förbundet, en rad anledningar till varför FN är bra för alla - och särskilt för Sverige Riesenauswahl an Markenqualität. Folge Deiner Leidenschaft bei eBay! Kostenloser Versand verfügbar. Kauf auf eBay. eBay-Garantie

Varför är det viktigt att alla känner till Globala målen? Eftersom Globala målen gäller alla 7 miljarder människor som lever på jorden, är det första steget för att de ska bli verklighet att alla vet om att målen finns Fråga angående FN. Vilka förutsättningar skulle behöva uppfyllas för FN skulle kunna bli en överstatlig organisation? Jag har tänkt att först så måste alla medlemsländer godkänna att FN blir överstatlig, men jag kommer ej på något mer. Upattar även källor som förklara vilka förutsättning som behöver uppfyllas och vilka konsekvenser en sådan förändring skulle kunna få De svenska frivilliga värvas med falska förespeglingar om vad som kan uppnås och varför insatsen behövs. Krigsmålen för Nato, och därmed Sverige, Sverige har i processen svikit FN

Förenta nationerna (FN) Samhällskunskap SO-rumme

Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter som inryms i förklaringen har senare förts in och vidareutvecklats i ett antal konventioner som är bindande för de anslutna staterna. En stor majoritet a FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor är födda fria. De är lika mycket värda och har lika rät-tigheter. De har förstånd och samvete och bör behandla varandra som om d Men behoven är betydligt större än så, FN räknar med att 1,8 miljoner människor kommer behöva mathjälp under lång tid framåt och man planerar för en betydligt större insats än i dag Christian Källström, God Juridik - Det behövs både lagstiftning och starka politiska signaler Försäkringskassan behandlar inte ansökningar om fler assistanstimmar om de bedömer att personen, utifrån dagens praxis, inte har rätt till assistansersättning

FN:s historia - vägen till bildandet av FN Historia SO

Varför är det viktigt att ta hand om bina? Honungsbin är mycket viktiga pollinatörer och behövs för att vi ska få mat som bär, frukt och raps. Sverige behöver fler bin och fler biodlare. Läs mer här [ FN:s roll när det kommer till interventioner bör därför vara väldigt begränsad, sett från realismens synvinkel Skulle inte då FN kunna bli den dominanta makten som behövs för att skapa stabilitet? Realister hävdar att FN aldrig kan bli starkare än vad dess medlemsstater tillåter FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, officiellt allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, [1] antogs 1948 av FN:s generalförsamling i Palais de Chaillot, Paris.Texten till deklarationen om de mänskliga rättigheterna skrevs av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, med Eleanor Roosevelt som ordförande Sverige behövs i FN:s säkerhetsråd grannskap med den ryska aggressionen mot Ukraina är ett tydligt exempel på att vår syn på folkrätt och säkerhet behövs. Som ett litet, fritt och demokratiskt land är Sverige beroende av ett globalt samarbete som kan ta sig an de gemensamma utmaningarna

Inskränkningar i yttrandefrihet. Inskränkningarna varierar starkt mellan olika länder. USA har till exempel inte någon motsvarighet till Sveriges lagstiftning om hets mot folkgrupp som gör det kriminellt att hota eller uttrycka missaktning mot folkgrupper, [3] medan den typen av budskap, däribland rasistiska budskap, är hårt reglerade i de flesta europeiska länder Vissa kritiserar FN för att vara svagt. Varför är det så viktigt att agera just inom ramen för FN och säkerhetsrådet? FN förblir ryggraden i det internationella systemet och den enda organisation som kan samla världssamfundet kring processer som t.ex. utvecklingsmålen eller det globala klimatavtalet Förenta nationerna (FN) bildades 1945 utifrån de ramar som segrarna i det andra världskriget utarbetade under Jaltakonferensen.. FN var från början en sammanslutning av 51 länder som utformade organisationens uppbyggnad och stadgar. Syftet med FN var att arbeta för och att säkra världsfreden. Organisationen skulle stå som garant för alla människors lika värde och rätt till. FN är ju speciellt på så sätt att man har en generalförsamling där alla medlemsländer sitter med och beslutar i vissa frågor. Vissa drågor behandlas också i säkerhetsrådet där bara vissa länder sitter med och där fem medlemmar även har veto mot beslut. Varför har man den typen av organisation För över 15 år sedan drogs Sverige in sitt första krig i modern tid. Den brittiskledda Afghanistaninsatsen skulle enligt FN-mandatet skydda regeringen i Kabul under sex månader

FN:s barnrättskommitté är det kontrollorgan som ser till att konventionsstaterna följer barnkonventionen. Det finns ingen särskild domstol eller andra sanktionsmekanismer för de konventionsstater som inte följer barnkonventionen Tidigare i år deklarerade FN svält i delar av Sydsudan. Tack vare enorma insatser från organisationer som UNICEF och WFP har nivån i Sydsudan nu sänkts. Men läget är fortfarande mycket allvarligt. Även Somalia, Nigeria och Jemen lider av en allvarlig hungerkris. Men vad betyder svält egentligen? Och hur kan det fortfarande hända år 2017 Vad är jämlikhetsdata och varför behövs de? Posted By: webbred 17 februari, 2018. Tobias Hübinette. Sverige erhåller också kritik från bland annat FN och EU för att det helt saknas data om flertalet av de lagstadgade diskrimineringsgrunderna

Den allmänna förklaringen om de - Svenska FN-förbunde

Varför behövs CSR Sweden? CSR Sweden är ett nätverk av företag, från olika branscher, som har gemensamt att de vill jobba med och driva CSR och hållbarhetsfrågor. Vår målbild och verksamhetsplan är Agenda 2030/FN:s Hållbarhetsmål. En förutsättning för detta är samverkan mellan samhällets alla olika ­sektorer Varför behövs järn? Järn är ett näringsämne som vi människor behöver i små mängder. Det är livsnödvändigt av många olika anledningar: järn ingår exempelvis i hemoglobin vilket är blodets röda färgämne som för syre ut i blodet från lungorna Den 11 oktober varje år är det internationella flickdagen. En dag som infördes av FN år 2011, tillsammans med barnrättsorganisationen Plan International. Det är en dag för att uppmärksamma flickors rättigheter världen över. Här är 19 anledningar till varför Internationella flickdagen behövs Varför ska vargen räddas i Sverige, den finns ju i andra länder? Att skydda den vargstam som lever i Sverige är vårt lands ansvar, enligt lag. Förutom nationella lagar som jaktlagen , jaktförordningen och artskyddsförordningen har Sverige också skrivit under FN:s konvention om biologisk mångfald som inkluderar skydd av våra rovdjur

Nationella minoriteter och urfolk - skydd och rättighete

Fryshuset: Fredsarbete behövs också i Sverige Det har gått drygt fem år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 2250 om unga, fred och säkerhet. En av de organisationer som arbetar med unga, fred.. FN-organ till Italien: Stoppa inte räddningsbåtarna. Nasa väljer Space X - siktar på 2024. Varför behövs åtta riksdagspartier om vi bara ska ha två regeringsalternativ,. Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Kärnan i avtalet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser Israel-Palestina-konflikten är en aspekt av Mellanösternkonflikten och åsyftar de motsättningar som uppstått mellan Israel och de palestinska araberna framför allt efter att staten Israel grundades år 1948. Konflikten har sin bakgrund i den sionistiska rörelsen med rötter i 1800-talet och den arabiska nationalismen som växte fram från slutet av första världskriget

Varför behövs deklarationer och konventioner. Skillnader mellan olika deklarationer och konventioner. Trots att de mänskliga rättigheterna är universella, har dess konventioner formulerats olika, varför det ibland uppstått konflikter i tolkningen Konventioner och protokoll blir juridiskt bindande genom att staterna förklarar sig bundna av dem medan förklaringar och deklarationer. FN:s generalsekreterare träffade organisationer från civilsamhället. Hälsa, sex och hiv. Varför behövs en ny könstillhörighetslag? Att fråga om kön och trans i enkäter. Könsneutrala omklädningsrum och toaletter. Att skriva normkritiskt. Normkritik. Äktenskap. Om oss. Kontakt

Säkerhetspolitik.s

FN:s vapeninspektörer behövs för att ge en trovärdig bekräftelse av eventuella fynd av massförstörelsevapen i Irak. Det anser chefen för FN-inspektörerna, Hans Blix. USA visar dock ingen vilja att släppa in FN igen Jahapp, då var det dags för internationella kvinnodagen igen. Varför då? Kanske du tänker. Och det är du inte ensam om. Tillåt oss därför att ge dig en introduktion som kommer underlätta för alla internationella kvinnodagar framöver När det behövs ska nämnden låta komplettera utredningen. Överflödig utredning får avvisas. 10 § Ärendena hos Nämnden mot diskriminering avgörs efter muntlig förhandling, utom när nämnden anser att någon sådan förhandling inte behövs

Varför behövs en blogg om svenskt kulturarv? 29 maj, 2017 14 december, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, har sedan 2008 publicerat en lista över det man kallar det immateriella kulturarvet. Med detta åsyftas traditioner,. Del 1: Vad är GDPR och varför behövs det? GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny europeisk förordning för dataskydd som har blivit ett av de mest omtalade ämnena under 2016. I den här artikelserien kommer jag titta på tre områden kopplade till GDPR: Vad är det och varför behövs GDPR, vilka förändringar kommer den att innebära och slutligen vad organisationer kan. Varför finns Sametinget? Sametinget är ett representativt organ för det samiska folket. Det behövs för att samerna ska kunna medverka i det politiska livet i Sverige. Samerna har som en liten minoritet i Sverige svårt att nå fram i ordinarie demokratiska församlingar där majoritetsbeslut gäller Varför är det viktigt med ett testamente när jag har barn med min sambo? Vad ska man som sambo tänka på kring vardagsekonomin? Varför behöver man ett samboavtal? Vi står båda på kontraktet men jag har betalat mer i kontantinsats. Får jag behålla bostaden om jag har betalat hela köpeskillingen och står ensam på lånet

Hunger FAQ - Svenska FN-förbunde

Gå direkt till innehållet. Gå direkt till innehållsförteckningen. JW.ORG. Ändra webbplatsens språ Varför mobilitet? Idag Alla kan bidra till att uppnå FN:s klimatmål. I våra städer behöver bilens dominans En sådan förändring blir möjlig när alla aktörer drar åt samma håll och samarbetar där det behövs. Å ena sidan kommunerna genom hållbar trafikplanering och införande av flexibel p-norm. Å andra sidan arkitekter.

Brottsofferjouren Östra Skaraborg

EU:s strategi för hållbar utveckling Europeiska kommissione

Varför behövs vaccin? Vaccinationer räknas som en av de största hälsoframgångarna i världshistorien. Varje år räddas mellan två och tre miljoner barn från att dö i vanliga sjukdomar tack vare vaccin Varför ska barnet åka bakåtvänt? Av vilken anledning ska små barn sitta bakåtvända? Barn ska åka bakåtvända så länge som möjligt, för att ett barns huvud är stort och tungt och nacken är svag. En krock framifrån är den vanligaste krocken man kan utsättas för och även den med högst hastighet och mest krockvåld, generellt sett I maj 2019 antar Världshälsoorganisationen (WHO) en ny version av ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems). Förslaget är att flytta de diagnoser som handlar om könsdysfori från kapitlet om psykiatri till ett kapitel om Conditions related to sexual health i ICD-11 Varför behövs lagar och regler? Hur vi använder mark och vatten påverkar både vår miljö och hela samhällets utveckling. Det som byggs finns kvar under lång tid och berör ofta många människor. Därför ställer samhället vissa krav på det som byggs. 2

Varför behövs barnkonventionen? - UNICEF Sverig

Varför behövs en satsning på rehabilitering efter cancer i bäckenet? Sidan publicerades 4 oktober 2016 Marie-Louise Lydrup, överläkare på Kirurgiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus, har i många år arbetat med patienter med cancer i bäckenet och även bedrivit forskning i ämnet Varför behövs kamp på internationella kvinnodagen 8 mars? Unga Socialister i Norrbotten förklarar FBA är Sveriges expertmyndighet för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och sänder bland annat ut civil personal till internationella fredsinsatser som Sverige deltar i, för att stärka jämställdhetsarbetet och realisera den feministiska utrikespolitiken Exemplet Ukraina visar att Nato inte är till för att hota Ryssland utan för att skydda sig från det Debatt: Varför behövs ett Arvikaparti? Insändare. PUBLICERAD: 2021-04-23 14:01. Gå till facebook; Gå till twitter; Gå till linked-in; Foto: Åserud, Lise. Det är en rimlig fråga att ställa. Svaret på den frågan är också relativt enkel att besvara. Det måste till något nytt.

Så ska FN reformeras för att fungera bättre - OmVärlde

BEHÖVS FN? För en dryg vecka Varför detta ointresse? Har folk och regeringar tappat intresset för FN? Tycker man att FN har blivit en papperstiger, en lame duck? FN är den enda globala organisation vi har som vi kan stödja oss emot när det blåser, även om de misslyckats i mycket under dessa 75 år 4 anledningar till varför Fairtrade behövs. Idag går startskottet för Fairtrade Fokus! Fairtrade handlar i grund och botten om fattigdomsbekämpning. I september 2015 beslutade FN och världens ledare om 17 nya hållbarhetsmål för att utrota fattigdom i världen FN är ett mellanstatligt globalt forum för samarbete, beslut och överenskommelser i frågor som är viktiga för hela mänskligheten. Medlemskapet är frivilligt. Alla medlemmar har en skyldighet att följa FN-stadgan (medlemsregler) och folkrättens principer. Idag (2021) är 193 länder med i FN, det är i stort sett världens alla länder Förenta nationerna (officiellt: Förenta Nationerna; FN) [1] är en mellanstatlig organisation grundad 24 oktober 1945 för att främja internationellt samarbete. Vid grundandet fanns 51 suveräna stater som medlemmar och sedan juli 2011, då Sydsudan blev upptaget, har organisationen 193 medlemsstater uppdelade på fem regionala grupper, vilket innebär att nästan samtliga av världens. Bara 6,5 procent av alla FN-poliser är kvinnor - varför? - Ja, tyvärr. Då behövs det kvinnor i uniform som kan nå fram. Vad betyder det att du är svensk - och kvinna

FN - för fred i världe

Sverige välkomnar att FN:s säkerhetsråd återigen fördömer militärjuntans våld mot demonstranter i Myanmar, skriver utrikesminister Ann Linde (S) på Twitter. Det behövs fortsatt starkt. Behövs bättre argument I dag, på självaste FN-dagen, kan det vara bra att påminna om att avspänning, särskilt i Sveriges närområde, ligger i vårt egenintresse Våra mål och FN:s mål Varför kolfiber? Lösningar inom Bygg. Kolfiberförstärkning. Varför kolfiber? Användningen av en byggnad- eller anläggning kan förändras under dess livslängd. Ett bjälklag i en byggnad kan behöva ta större laster. Ett parkeringsgarage kan få en våning till Entreprenörskap och innovation behövs överallt i samhället. Behov finns av nya företag som skapar arbetstillfällen. Det behövs nyskapande och utveckling inom stora företag, och inom offentlig sektor. Till exempel finns det behov av nya tjänster och produkter som löser våra problem

Vad är ett amorteringsunderlag? Ett amorteringsunderlag är ett dokument som visar vilka amorteringsvillkor som gäller för ditt bolån, bland annat hur mycket du amorterar.Tecknades lånet efter den 1 juni 2016 behöver banken dessutom ange vilken värdering som ligger till grund för amorteringen, och hur länge värderingen gäller Läsare förklarar varför rätt frekvens är så viktigt i elnätet - och varför man inte bara kan köra vindkraft Detta förklarar också varför det behövs kraftverk som orkar agera svängmassa och varför man inte bara kan köra med vindkraft i elnätet även när det blåser RFSL har bedrivit en stödmottagning sedan 1998. Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtq-personer Vad är anhörigstöd och hur fungerar det? Vem kan få stöd och vad är skillnaden mellan att vara anhörig och medberoende? I den här artikeln tänkte förklara vad anhörigstöd är - och vilka olika former av stöd som finns för anhöriga till personer med ett missbruk eller beroende Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra

 • Unfall B97 Hoyerswerda heute.
 • Ecklohn Friseur Bayern 2020.
 • Honda NC750X 2017 review.
 • Hammarlack rengöra pensel.
 • YouTube Icona Pop.
 • VW Eos 2018.
 • Auktoriserad Honda verkstad.
 • Buffemat sommar.
 • Henna kaufen.
 • RollerCoaster Tycoon 3 review.
 • Samsung Smart TV Apps download.
 • Haka Neutralseife Rossmann.
 • Mercedes Kläder.
 • AeroPress Prisjakt.
 • Vad räknas som fast arbete.
 • Liquid Life Brilon Öffnungszeiten.
 • ICA Basic ägg.
 • Kopiera DVD till extern hårddisk.
 • Lockvara.
 • Lotto Quicktipp auswerten.
 • 1905 Norge.
 • Ekolsunds slott promenad.
 • Avlidna kändisar 2015.
 • Självfall avlopp.
 • Blau weiße Kapseln Medikament.
 • Försäkran om överensstämmelse maskindirektivet.
 • Passat GTE 4MOTION.
 • Karl johan svamp italienska.
 • Scorpio Rising blogg.
 • Valgiserande osteotomi.
 • SATS Täby.
 • Denver airport map.
 • Most beautiful small cities in Europe.
 • Hälsosamma Recept.
 • Ridsportbutiker.
 • In dativ oder akkusativ.
 • Ungdom på 80 talet.
 • KitchenAid baka bullar.
 • OS guld barfota.
 • Tejpa tår.
 • AccuWeather Cebu.