Home

Ekonomihögskolan Lund kurser

Fristående kurser vid Ekonomihögskolan i Lund

 1. Kontakta en av våra studentambassadörer för att få en inblick i hur det är att bo och studera i Lund. Studera en internationell master hösten 2021? Sök senast 15 januari! aktuella kurser med framtidsfokus . Bläddra i utbildningskatalogen . Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080 220 07 LUND 046-222 00 00 info@ehl.lu.se.
 2. Kontakta oss. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080 220 07 LUND 046-222 00 00 info@ehl.lu.s
 3. Program och kurser Inför anmälan och antagning Student på Ekonomihögskolan Studera utomlands Praktik och internships Examen och karriär Forskarutbildning Utbildningskvalitet. Ekonomihögskolan erbjuder forskarutbildning inom ekonomisk historia, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080 220 07 LUND 046-222 00 00 info@ehl.lu.
 4. Institutionen för informatik Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 80 2
 5. KEFU Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel
 6. Företagsekonomiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel

Kurser på avancerad niv Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel). kurser på grundnivå hittar du här och kurser på avancerad nivå hittar du här . Institutionens sökbara kurser. hittar du via Ekonomihögskolans webb . Mer information om vår grundkurs samt våra kurspaket: Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund På Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedriver vi forskning och utbildning inom företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt, informatik, statistik och forskningspolitik. Verksamheten omfattar sex institutioner, cirka 4000 studenter och över 300 forskare Kurser avancerad niv Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 74 75.

Här registrerar du dig på kurs eller program, anmäler dig till tentor, skriver ut studieintyg och mycket annat. Du loggar in i Studentportalen med ditt studentkonto. Logga in i Studentportalen. Livet som student Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Kurser på avancerad niv Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 74 75. Kursen har ett internationellt perspektiv och skall förbereda studenterna för utmaningen att hantera finansiell planering och styrning i företag med verksamhet i en föränderlig och konkurrensutsatt omvärld. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund

Kurser på fördjupningsnivå (31-90 hp) kan läsas som fristående eller som del av ett program. Om man vill fördjupa sig vidare inom nationalekonomi fortsätter man sina studier på fördjupningsnivå, vilken i Lund erbjuder ett brett kursutbud inom ämnet. Ekonomihögskolan vid Lunds universite En ny kurs utvecklas inom verksamhet och AI på magisterprogrammet i informationssystem. Start VT21. Distanskurs i e-hälsa. Läs en introduktionskurs i e-hälsa på distans. Distanskurs i digitalisering och AI. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund

Kursen riktar sig till blivande företagsledare, entreprenörer, marknadsförare, bolagsjurister, civilingenjörer och andra som har behov av att hantera konkurrensrättsliga frågor ur ett affärsperspektiv. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, SE-220 07 Lund Kurserna hålls på svenska eller engelska och kan läsas inom utbildningsprogram eller som enskilda och valbara kurser. Läs mer om respektive kurs i flikarna till vänster! Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel). ALLA KURSER OCH SEMINARIER UNDER VÅREN ÄR INSTÄLLDA! VI KOMMER ATT GE DESSA KURSER OCH SEMINARIER SÅ FORT TILLFÄLLE GES. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel).

Anmälan till kurser inom program. Anmälan till kurser inom program. Till Lunds universitet; Student ; Alumni ; LUSEM Staff Pages Ekonomihögskolan i korthet Ledning och organisation Ekonomihögskolans campus Ackrediteringar och rankningar Vårt värdegrundsarbete Jobba hos oss Kurser avancerad niv Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 74 75. Statistiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 89 2 Kursen syftar till att ge en allmän introduktion till ämnet finansiell ekonomi samt att lägga grunden till eventuella djupare studier inom finansiell ekonomi. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 86 57. Ekonomisk-historiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 74 7

Seminarier och kurser hösten 2019. Kurs: Ekonomi för verksamhetsansvariga. Fredagen den 22 november 2019 kl. 09.00-16.30. Mer om kursen. Seminarium: Vilka välfärdseffekter fick utökningen av den obligatoriska folkskolan? Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund För Ekonomihögskolan är det viktigt att säkra och utveckla kvaliteten på våra utbildningar. Vi arbetar bland annat med studentinflytande, studenternas arbetsmiljö, genomförande av kursvärderingar och högskolepedagogisk utveckling Till Lunds universitet; Student ; Alumni Om Ekonomihögskolan. Ekonomihögskolan i korthet Ledning och organisation Ekonomihögskolans campus Ackrediteringar och rankningar Vårt värdegrundsarbete Jobba hos oss. Utbildning . Program och kurser. Nybörjarprogram. Här kan du söka bland Lunds universitets utbildningar. Vi erbjuder cirka 270 program och omkring 1 400 fristående kurser Genom att läsa kurser med studenter från andra fakulteter breddas kompetensen och ger olika perspektiv på lärandet. NICE-programmet - interkulturell kompetens och entreprenörskap. Internationella kurser i entreprenörskap, en sommarkurs och en onlinekurs. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund

Kurser - Ekonomihögskolan vid Lunds universite

Ekonomihögskolan vid Lunds universite

Antal förstahandssökande till Lunds universitet har ökat med 16 procent, från 25 000 förra året till 29 000 i år. Störst ökning sett till förstahandssökande har Ekonomihögskolan. Förstahandsansökningarna till Ekonomihögskolans kurser och program har ökat med nästan 35 procent, från cirka 3 130 sökande förra året, till 4 215 i år (borträknat ansökningar till kurser inom. Kurs om samverkan. Denna kurs erbjuds dels forskare och lärare vid lärosäten, dels anställda vid lärosäten som arbetar med samverkansfrågor mellan kärnverksamhet och samhälle. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 00 00. Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 00 00 (växel

Ekonomihögskolan 2019/20 – studera ekonomi ochKontakt | Ekonomisk-historiska institutionen

Den här kursen utgör också andra halvan av STAA30 (1-30 hp). Grundkurs 2 STAA32 (16-30 hp) i statistik ges varje termin på helfart i Lund. Kursen består av dessa delmoment: Statistisk analys och undersökningsmetodik (10 hp) Ekonomihögskolan vid Lunds universite Nationalekonomiska institutionen Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Box 7080, 220 07 Lund Telefon: 046-222 86 5 Lunds Universitet, Ekonomihögskolan FEKG51 Företagsekonomiska institutionen Centrala inslag på kursen är uppgifter av integrativ karaktär med datortillämpningar och inlämningsuppgifter

Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. 5. Förkunskarav För tillträde till kursen krävs en avslutad och godkänd kurs i företagsekonomi på 1-30 HP samt att studenten ha Lunds Universitet, Ekonomihögskolan FEK502 Företagsekonomiska institutionen VT2007 . Kursplan för FEK 502, Företagsekonomi, Företagsekonomisk grundkurs (1 -20 p), 20 poäng (Business Administration, General Course 1-20 poäng, 30 ECTS credits) Fastställd av Företagsekonomiska institutionens styrelse, 1999-06-08. 1

Utbildning Ekonomihögskolan vid Lunds universite

 1. Sök forskning och forskare vid Lunds universitet Starka forskningsmiljöer Särskilda forskningssatsningar Utbildning på forskarnivå Samverkan & Innovation Innovation - så arbetar vi Populärvetenskapliga arrangemang Projekt och samarbeten Skolsamverkan För dig som är arbetsgivare Donera till universitetet Alum
 2. Lunds Universitet, Ekonomihögskolan FEKH99 Företagsekonomiska institutionen Projektarbetet utgör grunden för slutbetyg på kursen. Inlämningsuppgifter är obligatoriska och ger betyget godkänt eller underkänt. Vid eventuellt underkänt betyg kan komplettering ske till godkänt betyg. Betygsskal
 3. Lunds Universitet Ekonomihögskolan Titel: Titta ut från insidan - Kan insynshandel följas för att förutspå Kurs: Examensarbete kandidatnivå (FEKK01) 15 ECTS Namn: Hanna Backman Lenny Erlesand Camilla Wengholm Datum: 14 januari 201 Ekonomihögskolan, Lunds universitet Fastställda av Fakultetsstyrelsen för Ekonomihögskolan 2012-12-18 Efter avlagd doktorsexamen finns det möjlighet att.
 4. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet slår sig in på en 38:e plats i Financial Times ranking över världens bästa masterprogram i finans. Utbildningen rankas också som den tredje mest prisvärda finansutbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har ackrediterats av The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) och har därmed uppnått det som kallas Triple Crown. Med trippelackrediteringen ansluter Ekonomihögskolan sig till en liten grupp av världens bästa handelshögskolor som genomgått och klarat tre tuffa kvalitetsgranskningar Lunds Universitet, Ekonomihögskolan FEKG50 Företagsekonomiska institutionen Kursplan för FEKG50 Finansiell planering och Ekonomisk analys Företagsekonomi, Kursen ges på svenska, studenten måste därför kunna kommunicera både muntligen och skriftligen på svenska. 2 Hans engagemang i Ekonomihögskolan innebär bland annat att det var han som skapade kursen Kommersiell avtalsrätt och förhandling. Vi ger den fortfarande och den är mycket upattad av våra studenter, säger Jörgen Hettne, prefekt och professor i handelsrätt på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Student på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet Göteborg, Sverige 15 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Stena Line. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Anmäl profilen Erfarenhet F&B Stena Fristående kurs Tyska Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Tvärvetenskaplig utbildning med kurser inom organisation, ledarskap, ekonomi och marknadsföring. Inriktningen mot Service Management ger framförallt kunskaper för att kunna arbeta kundfokuserat, bygga kundrelationer och förstå konsumentbeteenden Kurs eller program - två vägar Ekonomihögskolan Ekonomihögskolans webbplats Ekonomisk-historiska institutionen Företagsekonomiska institutionen Handelsrätt, Institutionen för LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies Psykologi, Institutionen fö Med våra kopplingar till Ekonomihögskolan i Lund och näringslivet skapar vi de bästa förutsättningarna för din utveckling. På Strategic HR Excellence Program möter du ett handplockat team som säkerställer att du får det senaste från såväl forskningsfronten som best practice

Nybörjarprogram - Ekonomihögskolan vid Lunds universite

Postadress Box 7080, 220 07 LUND Besöksadress Tycho Brahes väg 1 Telefon 046-222 3825 Fax 046-222 34 06 E-post ingela.brandt@ehl.lu.se Webbadress www.ehl.lu.se Kansli EHL Bedömningskriterier för befordran till professor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet . Vid befordran till en anställning som professor vid Ekonomihögskolan tillämpa Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet Ekonomie kandidatexamen. 2018 - 2021 Skaffa dig nya kompetenser med hjälp av dessa kurser Sales Fundamentals Sales Operations Learning System Center 2016 Service Manager Se alla kurser Fannys.

Start Ekonomihögskolan vid Lunds universite

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomi. 2021 - 2023. S:t Petri 2019 Naturvetenskap. 2016 - 2019. Kurser Juridiskt översiktskurs HARA04 Praktisk retorik RETA14 Se hela Johans profil Upptäck gemensamma kontakter Bli presenterad. Justitierådet, akademieledamoten och advokaten Eric M Runesson har utsetts till hedersdoktor vid Ekonomihögskolan i Lund. Han kommer att promoveras vid en digital ceremoni senare i vår. Detta är en låst.. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Master of Science - MSc European and International Tax Law. Högskolan i Gävle Högskolan i Skaffa dig nya kompetenser med hjälp av dessa kurser Mergers & Acquisitions. Ekonomihögskolan vid Lunds universitet bedriver forskning och utbildning i nära samarbete med näringslivet. Vi erbjuder populära kandidat- och masterprogram inom ekonomi, informatik och handelsrätt och har ett av Sveriges största utbytesprogram för studier utomlands Kurserna inom akademiskt skrivande är avsedda att vara en resurs för studenter och lärare vid Lunds universitet, men är öppna för alla intresserade. Du kan påbörja kurserna vid flera olika tillfällen

Kurser och seminarier KEFU Ekonomihögskolan vid Lunds

Lunds universitet (ursprungligt namn Regia Academia Carolina, Kungliga Karolinska akademien) är ett svenskt statligt universitet.Det grundades 1666 som det då femte universitetet under dåvarande svensk överhöghet och är det nutida Sveriges näst äldsta lärosäte efter Uppsala universitet.Lunds universitet är ett av de största universiteten i Norden Arbetsgivare / Ort: Lunds Universitet . Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare . Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön. Ansök senast 29 April (7 dagar kvar) Publicerad: 2021-04-08. Källa: Arbetsförmedlingen. Kvalifikationer Arbetslivserfarenhet Krav. Utbildningshandläggare Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Bachelor's degree Financial Economics. 2016 - 2017. Få nye kompetencer med disse kurser Excel 2013: Pivot Tables Excel 2013: Advanced Formulas and Functions Excel for. Utredare till Skolinspektionen i Lund ; 36 Lediga jobb. Utredare till Skolinspektionen i Lund. Arbetsgivare / Ort: Statens Skolinspektion . Omfattning / Varaktighet: Heltid / Tillsvidare . Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön. Ansök senast 23 April (4 dagar kvar) Publicerad: 2021-04-09. Källa: Arbetsförmedlingen

Kent Lundgrens -arbetsbetyg, examensintyg och kurser

Kurser Företagsekonomiska institutionen Ekonomihögskolan

På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan. Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy O Seminariedatum: 2017-06-01 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i Marknadsföring, 15 HP Författare: Linus Bratt, Johan Eriksson, Aisha Mossberg Handledare: Annette Cerne Fem nyckelord: Country of Origin, Country of Manufacture, Country of Brand, Country of Design, Country of Ownership Syfte: Att förstå hur studenter vid Ekonomihögskolan på Lunds Universitet uppfattar COO.

hara71 Institutionen för handelsrätt Ekonomihögskolan

Lund Stem Cell Center nov. 2017 - apr. 2018 6 måneder. Lund, Schonen, Schweden Programansvarig HRM Ekonomihögskolan Kalmars Len, Sverige. Karolina Moberg. Karolina Moberg Se alle kurser

Kalendarium | Sten KVälkommen till Lunds universitet | Lunds universitet
 • Halle Holzständerbauweise.
 • Efudix dosering.
 • Count days between dates Excel.
 • Best Photo mosaic app for iPhone.
 • Huvudring synonym.
 • OS Montreal 1976 cykel.
 • Vad kostar en meter väg.
 • Tanzpartner Stralsund.
 • Björn Hellkvist intervju.
 • Före Margareta.
 • LYFT Lime.
 • 1 terabyte External Hard Drive.
 • Tasteline veckomeny.
 • Karlstad kommun väghållning.
 • Loppis Skellefteå.
 • Ålandsrot användning.
 • Urbana miljöer.
 • BIA ALCL symtom.
 • Enkel ehandel.
 • Baby boutique Canada.
 • Old Bibeln se.
 • Reset WiFi Mac.
 • Gå lugnt.
 • Bibelhistoria.
 • Cykelaffär Skåne.
 • Gelatin E nummer.
 • Bilar till salu Vetlanda.
 • Pharao Kostüm selber machen.
 • Elementfärg colorama.
 • Hov1 merch montague.
 • Glada Hudik teatern 2020.
 • Start/stopp batteri i vanlig bil.
 • Phidippus regius bite.
 • Horror movies 2016.
 • Free Download Burgerkill.
 • Carmelo Anthony height.
 • The Today show Australia cast.
 • Protein fakta.
 • Bänder Malleolus medialis.
 • Torra fläckar på huden.
 • Nimbus T9 till salu.